Sök kontaktpersonen

Beställningar 24 h
  • Brännolja; Smörjmedel; Flytande gas            +358 800 183 301
Kundservice vardagar kl. 8-16
  • Tilläggskort; Fakturafrågor                             +358 20 470 0900
Välj stad

Telefonnummer:
E-postadress:
Sök person...

Kontakt med servern fås ej

Samtalspris till nummer som börjar på 0204 är 8,35 c/samtal + 16,69 c/min från mobiltelefon och från fast telefon. Köandet är avgiftsbelagt.