Jämsä(2)

D-automat

Adress

Kauhkialantie 2,  42100 Jämsä Tel.014 718 077

Bränsle

Diesel
Green+ Förnybar Diesel
AdBlue®
Motorbränsle

Betalningsalternativ

Teboil D-kort (A)
Teboil D-kort (B, C)
Teboil Kortfri tankning (bara D-automat)
DKV-kort