Kotka

D-automat

Bränsle

Diesel, Green+ Förnybar Diesel, AdBlue®

Betalningsalternativ

Teboil D-kort (A), Teboil D-kort (B, C), Teboil Kortfri tankning (bara D-automat), DKV-kort

 

Adress

Haminantie 1 (E18),  48810 Kotka