Luumäki Uro(2)

D-automat

Bränsle

Diesel, Green+ Förnybar Diesel, AdBlue®, Motorbränsle

Betalningsalternativ

Teboil D-kort (A), Teboil D-kort (B, C), Teboil Kortfri tankning (bara D-automat), DKV-kort

 

Adress

Rantsilanmäki 16,  54510 Luumäki

Tel. 05 425 587