Luumäki Uro(2)

D-automat

Adress

Rantsilanmäki 16,  54510 Luumäki Tel.05 425 587

Bränsle

Diesel
Green+ Förnybar Diesel
AdBlue®
Motorbränsle

Betalningsalternativ

Teboil D-kort (A)
Teboil D-kort (B, C)
Teboil Kortfri tankning (bara D-automat)
DKV-kort