Helsinki Kyläsaari

D-automat
Adress
Kyläsaarenkatu 15,  00580 Helsinki
Bränsle
Diesel
Green+ Förnybar Diesel
AdBlue®
Motorbränsle
Betalningsalternativ
Teboil D-kort (A)
Teboil D-kort (B, C)
Teboil Kortfri tankning (bara D-automat)
DKV-kort