Tervola

D-automat
Adress
Kaisajoki,  95300 Tervola
Kortförmåner

Rabatt på bränsle med Teboils stamkundskort och fackförbundens medlemskort.

Bränsle
Diesel
AdBlue®
Motorbränsle
Betalningsalternativ
Teboil D-kort (A)
Teboil D-kort (B, C)
Teboil Kortfri tankning (bara D-automat)
DKV-kort