Teboil kortfri tankning för yrkestrafik

Teboils kortfria tankning är ett snabbt och säkert sätt för yrkestrafikanter att betala för bränsleinköp i Teboils D-automater.

VAD ÄR KORTLÖS TANKNING?

När ditt företag har ett Teboil D-kortavtal, kan du välja om du vill använda ett Teboil D-kort för bränsleinköp eller göra inköpen kortlöst. Kortlös tankning fungerar i alla Teboil D-automater. Naturligtvis kan ett D-kort och ett kortlöst alternativ användas samtidigt.

Teboil Kortlös tankning, ett snabbt och säkert sätt att betala för bränsleinköp i Teboils D-automater. Den är baserad på fjärridentifiering, där en bränslepistol och en detektorring monterad runt bränsletankens mynning trådlöst kontaktar varandra med hjälp av en radiofrekvens. Läsaren i tankpistolen ger ett tankningstillstånd.

Detektorringen innehåller samma information som kundens D-kort, vilket innebär att kunden kan tanka samma bränslekvaliteter i D-automaten som med D-kortet. Du behöver inte längre använda en betalningsterminal eller ett D-kort för att betala för tankning. Efter tankning kan kunden välja att skriva ut ett kvitto från kortautomaten och inköpen visas i tjänsten KortExtranet.

Varför välja Teboil Kortfri tankning?

▶ Det snabbaste sättet att tanka. Ingen tid slösas på att mata in kortet i automaten eller att knäppa in pinkoden.
▶ Inga fler feltankningar. Varje detektorring är kodad för rätt produkt.
▶ Smidighet. Inget behov av kort eller pinkod.
▶ Säker tankning. Felaktig användning av detektorringen är praktiskt taget omöjlig.
▶ Förarnas säkerhet. Ingen hantering av kort eller kontanter vid tankningspunkten.
▶ Tillförlitlighet. Bränslepumpen slutar fungera när pistolen tas bort från bränsletankens mynning.

SÅ HÄR FÅR DU TILLGÅNG TILL KORTLÖS TANKNING

Installationen av detektorringen är enkel för kunden och kan göras hos Teboils partner eller i kundens lokaler. Hos Teboils partner görs installationen till ett fast pris, som inkluderar installation av ett eller flera detektorringar (diesel, motorbrännolja och AdBlue® -urea vattenlösning) per fordon.

För mer information om Teboils kortlösa tankning, vänligen kontakta Teboils kundtjänst på 020 470 0900, asiakaspalvelu@teboil.fi eller din egen regionala försäljningschef.