Teboil Motor/Eldning Activ

Teboil Motor/Eldning Activ är en i synnerhet för eldningsbruk avsedd högklassig lätt brännolja. Den innehåller en effektiv förbränningskatalysator, som aktivt förbättrar förbränningen och avsevärt minskar sotbildning i pannan.

Teboil Motor/Eldning Activ brinner mer fullständigt än vanliga eldningsoljor. Bättre förbränning och renare panna ger tillsammans mer energi för uppvärmningen, vilket innebär besparingar i oljeförbrukningen. En utrustning som hålls ren längre minskar i sin tur behovet av underhåll.

Sommarkvaliteten lämpar sig för eldningsbruk året om, då tanken är placerad på ett varmt ställe inomhus och för det mesta då tanken är under jorden så att oljans lägsta lagringstemperatur inte sjunker under den typiska grumlingspunkten, dvs. -6°C.

Bevisligen mindre sot

VTT utförde ett flertal förbränningstester, i vilka man bl.a. undersökte sotindexet och rökgasernas temperatur. Sotindexet för Teboil Motor/Eldning Activ höll sig jämnt lågt, även vid växande antal drifttimmar. Sotindexet var under hälften i jämförelse med den vanliga brännolja som användes i testet. Sotindexets låga nivå och den obetydliga ökningen av rökgasernas temperatur innebär att oljan brinner rent. Det bildas inget överlopps sotlager i pannan. Resultaten baserar sig på VTT:s rapport nr. PRO521/02.

Eldningsolja med många fördelar

  • Brinner rent – det uppstår mindre sot.
  • Producerar mer värme.
  • Minimerar behovet att rengöra pannan.
  • Underlättar rengöringen av pannan.
  • Har utomordentliga korrosionsskyddsegenskaper.
  • Sparar i oljeförbrukningen och utrustningens underhållskostnader.

Sotningsbranschens Centralförbund och dess medlemssotare rekommenderar den rent brinnande Teboil Motor/Eldning Activ lätta brännoljan.

>> Säkerhetsdatablad