Grundläggande information om eldningsolja

Sommarkvaliteten är aningen förmånligare än vinterkvaliteten, men som namnet anger tål vinterkvaliteten kyla bättre. Avgörande vid valet av rätt oljekvalitet är oljetankens placering och vid vilken temperatur oljan lagras. Om tanken är belägen inomhus på ett varmt ställe, klarar man sig med sommarkvalitet året om. I de flesta underjordiska tankar kan man också använda sommarkvalitet hela året. Om tanken är utomhus ovan jord och länge utsatt för kyla, lönar det sig att övergå till vinterkvalitet när temperaturen sjunker under nollstrecket.

Grumlingspunkt och filtrerbarhet

Köldtålighetsegenskaperna anges som grumlingspunkt och filtrerbarhet. Grumlingspunkten anger tåligheten för köld, dvs. den temperaturgräns, under vilken kolvätena i oljekvaliteten i fråga börjar kristallisera sig. Filtrerbarheten är det gradtal, fram till vilket oljan håller sig användbar. Vid strängare köld börjar oljan stelna. Grumlingspunkten och filtrerbarheten i Teboil-eldningsoljorna av sommarkvalitet är också mycket köldtåliga.  

Tillsats av additiver

Lätt brännolja kräver tillsatsämnen för att tåla lagring och köld bättre. Teboils eldningsoljor har exempelvis en mångsidig tillsats av additiver, som bl.a. vid lagring bevarar oljan högklassig och skyddar oljetanken mot korrosion.