Ansvar

Teboil är en viktig aktör på den finska energimarknaden. Genom att erbjuda ett landsomfattande försäljningsnätverk av bränsle, ser vi för vår del till att samhället fungerar. Försäljningsnätverket sträcker sig från tätorter till landsbygd med mindre befolkningstäthet. Utöver detta, används våra oljeprodukter till att transportera mänskor och gods, i värmeaggregat, samt för olika ändamål inom jordbruk, byggen och industri. 

Vi säljer främst inhemska oljeprodukter, vars transport och distribution uppfyller en av de mest strikta regleringar i världen. Vi är proffs på bränsledistribution och försäljning, och det är vår plikt och hederssak att se till att försäljningen och våra andra tjänster är säkra för kunden och miljön. Vi producerar våra tjänster på stationerna så ansvarsfullt, säkert och miljövänligt som möjligt.

I STÄNDIG FÖRÄNDRING

För att motverka klimatförändringen, förutsätts att utsläppen minskar och det behövs en omfattande övergång till förnybara energikällor. Utöver fossila bränslen, säljer vi Green + diesel och Green + eldningsolja, som här tillverkade helt av förnybara råmaterial.

Bioskyldigheten befrämjar användningen av biodrivmedel i trafiken för att ersätta bensin och diesel. Vi verkställer distributionsskyldigheten enligt lagstiftningen. Bioskyldigheten stiger årligen och är 30 % år 2029.

Vi understöder tillverkning av inhemska förnybara bränslen och strävar efter att använda dem enligt tillgång. Vi undersöker fortlöpande alternativa energiformer och förbereder oss på att svara på den utvidgade efterfrågan.

Ansvarsfull verksamhet är att ta hand om våra anställda och för med sig säkerhet på stationerna och i transporterna. Vi organiserar kurser om bland annat säker hantering av kemikalier, försläckning och brandsäkerhet. Utöver detta strävar vi efter att förebygga miljöskador och arbetsolyckor i fortlöpande interaktion med våra intressenter. Säkerhet och förebyggande åtgärder står i centrum av hela vår verksamhet.

Ansvar på våra byggplatser

Våra bensinstationer är privata företag som drivs av köpmän. När en ny bensinstation byggs eller en gammal rivs ansvarar vi för byggplatsen i rollen som moderbolag

Läs mer

Ansvar på våra stationer

Oy Teboil Ab säljer och distribuerar bränsle. Det är vår plikt att se till att försäljningen och de övriga tjänsterna på stationerna är säkra för kunden och miljön.

Läs mer

Ansvar som arbetsgivare

Vår personal består av 200 experter på olika områden. Teboil-kedjan omfattar 400 bränsleförsäljningsställen, av vilka 100 är bemannade servicestationer. På stationerna arbetar 900 personer som sysselsätts av egenföretagare.

Läs mer