Köpman

Teboil-köpmännen är stjärnorna inom sitt område och vårt företags ansikte utåt. Köpmännens personlighet, entusiasm och sakkunnighet är de bästa verktygen för att utveckla stationerna.

Teboil-köpmännen är lokala och självständiga företagare som vet vad kunderna behöver. Servicestationerna är en mötesplats för lokalbefolkningen och serviceutbudet kan byggas upp efter områdets behov. Detta görs i samarbete med kedjan, till exempel genom att satsa på attraktiva luncherbjudanden eller mångsidiga underhållstjänster.

Teboil-kedjan ger köpmännen ett starkt stöd och breda kunskap inom marknadsföring, koncept, logistik och entreprenörskap. Köpmännen stöttar också varandra genom att dela idéer och råd om hur man kan utveckla verksamheten. Den aktiva köpmannaföreningen och arbetsgrupperna stöder köpmännens verksamhet.

Alla finländare känner till varumärket Teboil, som funnits sedan 1934. Nästan alla Teboil-servicestationer drivs av köpmän och många av dem är andra och till och med tredje generationens servicestationsföretagare. Teboil servar bilar och människor med årtionden av erfarenhet.

Vi söker ständigt nya köpmän allteftersom nätverket expanderar och befintliga stationer behöver nya företagare. 

 Se lediga jobb (text på finska)

Se lediga affärsplatser

 Ansök om köpmannanskap med en öppen ansökan (text på finska)

Fyll i anskökan

Jag vill väta mer om hur det är att vara köpman (text på finska)

Lämna in kontaktbegäran