Ansvar på våra stationer

Oy Teboil Ab säljer och distribuerar bränsle. Det är vår plikt att se till att försäljningen och de övriga tjänsterna på stationerna är säkra för kunden och miljön.

Vi vill vara säkra på att det inte finns några arbetssäkerhets- eller miljörisker på våra verksamhetsställen. Våra mer än 400 stationer genomför därför fortlöpande riskbedömningar, vilket är viktigt förebyggande hållbarhetsarbete. Det finns inga "småsaker" för oss när det gäller miljö- och säkerhetsfrågor, utan allt är viktigt eftersom en liten sak kan leda till stor skada.

Våra bensinstationer drivs som självständiga företag, men i moderbolagets roll instruerar vi alla köpmän, stationschefer, entreprenörer och underleverantörer som arbetar på stationerna att agera ansvarsfullt och strikt följa Teboils säkerhets- och miljöpolicy. Vi anordnar utbildningar bland annat i säker hantering av kemikalier, primärsläckning och brandsäkerhet. Vi för en löpande dialog med olika myndigheter, entreprenörer och andra intressenter i syfte att säkerställa säker service på bensinstationen och förebygga miljöskador och olycksfall i arbetet.

En reglerad sektor

Bränsledistribution är en av de mest reglerade sektorerna i samhället. Nästan varje detalj på bensinstationen regleras – från lagringsplatsen för gasol för gasgrillar till avloppsvattnet i biltvätthallar. Myndigheterna inspekterar regelbundet stationerna och agerar som våra partner inom säker försäljning och distribution av bränsle. Vi har också varit med om att ta fram utbildningsmaterial för myndigheter om miljö- och brandinspektioner på bensinstationer och instruktioner för uppdatering av miljötillstånd.

Säkerhet är viktigt för oss och vi tar också gärna emot feedback från våra kunder. Om du märker något avvikande på våra stationer, vänligen kontakta vår kundtjänst. Alla våra stationer har kontaktuppgifterna till kundtjänsten. Betalningsterminaler har numret för anmälan om fel på automater: 0800 133 255 (24h).