Ansvar som arbetsgivare

Vår personal består av 200 experter på olika områden. Teboil-kedjan omfattar 400 bränsleförsäljningsställen, av vilka 100 är bemannade servicestationer. På stationerna arbetar 900 personer som sysselsätts av egenföretagare.

Säkerhet och förebyggande av incidenter är kärnan i allt vi gör. Därför utbildar vi kontinuerligt både köpmännen, medarbetarna och våra samarbetspartner. Arbetssäkerhets- och miljöutbildning ordnas för anställda vid alla bensinstationer. Ämnena omfattar bl.a. lagring av farliga kemikalier, brandsäkerhet och miljöskydd på bensinstationen.

Under pandemin har vi uppmuntrat alla medarbetare på vårt huvudkontor att arbeta på distans och erbjudit möjligheten att även hemma använda de verktyg som finns på kontoret för att uppnå bästa möjliga ergonomi. För dem som arbetar på huvudkontoret gäller strikta riktlinjer om säkerhetsavstånd, användning av masker och handhygien. Vi uppmanar personalen att ta coronavaccinet under arbetstid så att alla ska bli vaccinerade så fort som möjligt.

Teboil erbjuder sina anställda omfattande hälso- och sjukvårdstjänster, bra idrottsförmåner och personalrabatt på våra tjänster och produkter. Vi satsar på personalens välbefinnande och trivsel i arbetet och vill skapa en inspirerande och okonstlad miljö där alla kan arbeta i positiv anda.